Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών third party logistics στην ελληνική αγορά: μια ολοκληρωμένη διεύρυνση του κλάδου

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών third party logistics στην ελληνική αγορά: μια ολοκληρωμένη διεύρυνση του κλάδου

Λογδανίδου, Μιχαέλα Μ.

Η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει τον κλάδο των Third Party Logistics, έναν από τους ανερχόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Τα Logistics αποτελούν την διαδικασία διαχείρισης των αποθεμάτων μιας επιχείρησης, από την πρώτη ύλη μέχρι το έτοιμο προϊόν στην κατάλληλη ποσότητα, ποιότητα, τόπο και χρόνο και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται είτε από την ίδια τη βιομηχανική ή εμπορική επιχείρηση, ή με την ανάθεση μέρους ή του συνόλου της σε μια ή περισσότερες εξειδικευμένες και ανεξάρτητες εταιρείες παροχής υπηρεσιών Logistics. Ο φορέας που αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών χαρακτηρίζεται ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών Logistics προς τρίτους (Third Party Logistics Provider ή 3PL Provider). Γενικότερα η ανάθεση συγκεκριμένων διαδικασιών μίας επιχείρησης σε τρίτους χαρακτηρίζεται ως outsourcing. Σκοπός του outsourcing είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόδοσης των διαθέσιμων πόρων και γνώσεων της επιχείρησης στο κύριο αντικείμενο της. Η προσφορά και η ζήτηση των υπηρεσιών Third Party Logistics εξαρτώνται από την γενικότερη εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα της χώρας, τη σύνθεση του πληθυσμού των επιχειρήσεων όσον αφορά το μέγεθός τους και τους κλάδους δραστηριότητας, το επίπεδο υποδομών, το περιβάλλον των επενδύσεων και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο αυτόν. Η ανάπτυξη του κλάδου του outsourcing αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη και αναδυόμενη πρακτική στα πλαίσια του επιχειρηματικού κόσμου. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται το μέγεθος του κλάδου στην εγχώρια αγορά και η διεθνή πορεία του, αναλύονται οι προοπτικές και τάσεις του κλάδου, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)