Οι ηλεκτρονικές δημόσιες σχέσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Οι ηλεκτρονικές δημόσιες σχέσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Αρσένη, Παναγιώτα

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την ανάδειξη της υφιστάμενης κατάστασης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας μας, όσον αφορά στις ηλεκτρονικές δημόσιες σχέσεις. Σαν γνώμονας της έρευνας αυτής χρησιμοποιείται η Αρχή της Συμμετοχικής Δημοκρατίας, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο μελλοντικό σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν, ερευνήθηκε η εφαρμογή των συμβατικών και ηλεκτρονικών Δημοσίων Σχέσεων από τους Ο.Τ.Α. με τη χρήση ερωτηματολογίου και πινάκων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της έρευνας. Σαν δείγμα της έρευνας για την εφαρμογή των συμβατικών δημοσίων σχέσεων, χρησιμοποιήθηκαν οι 14 Δήμοι και η Νομαρχία της Χαλκιδικής. Όσον αφορά στις ηλεκτρονικές δημόσιες σχέσεις, ερευνήθηκαν είκοσι ιστοσελίδες Δήμων της χώρας μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.