Οι ρυθμίσεις της Επιτροπής Βασιλείας στη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οι ρυθμίσεις της Επιτροπής Βασιλείας στη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση

Δεληγιάννης, Άγγελος
Δημητριάδου, Αργυρώ

Η χρηματοοικονομική και η εμπορική λειτουργία των τραπεζών ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1950. Κατά τη δεκαετία του 1960 η αύξηση του αριθμού των πολυεθνικών εταιριών, η ανάπτυξη της αγοράς του ευρωσυναλλάγματος, η ανάπτυξη της αγοράς ευρωχρεωγράφων και η δημιουργία αγοράς πιστώσεων, ήταν παράγοντες που αύξησαν τον αριθμό των εμπορικών τραπεζών. Οι βασικές λειτουργίες των χρηματοοικονομικών και εμπορικών τραπεζών, θεωρούνται η χρηματική και η πιστωτική. Ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και ο λειτουργικός κίνδυνος, είναι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσει μια εμπορική τράπεζα κατά τις συναλλαγές με επιχειρήσεις και ιδιώτες. Για να περιοριστούν αυτοί οι κίνδυνοι, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εφαρμοστεί συγκροτημένη στρατηγική και ενεργητική διοίκηση. Επίσης θα δούμε τις αλλαγές που απαιτήθηκαν να γίνουν, ώστε να είναι πιο λειτουργική η Διαχείριση Κινδύνων στις ημέρες μας. Έπειτα αναλύεται τι επέβαλλε το Σύμφωνο Βασιλείας Ι και ποια κουλτούρα ακολούθησε η Βασιλεία ΙΙ. Στη συνέχεια αναφέρονται οι Πυλώνες που περιλαμβάνει η Βασιλεία και κλείνοντας παραθέτονται οι στόχοι που βάζουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ενάντια στην Παγκόσμια Οικονομική Κρίση, η οποία προήλθε από τη λάθος διαχείριση των τραπεζών που λειτουργούσαν με βάσει του Συμφώνου Βασιλείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.