Οι δημόσιες σχέσεις στην ψηφιακή εποχή: η επίδραση του διαδικτύου στις δημόσιες σχέσεις: διαδίκτυο και μη κυβερνητικές οργανώσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Οι δημόσιες σχέσεις στην ψηφιακή εποχή: η επίδραση του διαδικτύου στις δημόσιες σχέσεις: διαδίκτυο και μη κυβερνητικές οργανώσεις

Παπανικολάου, Ρεβέκκα

Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να διερευνήσει την ανάγκη χρήσης των εργαλείων Δημοσίων Σχέσεων στην ψηφιακή εποχή. Δεδομένου ότι παρατηρείται κάποιο φάσμα δραστηριοτήτων τόσο στην χώρα μας όσο και διεθνώς γύρω από το κομμάτι των ηλεκτρονικών Δημοσίων Σχέσεων, η πρόθεση μου είναι να ερευνήσω τους πιθανούς τρόπους χρήσης του διαδικτύου ως μέσου άσκησης Δημοσίων Σχέσεων. Βασικός μου στόχος αποτελεί, η παρουσίαση του θεωρητικού πεδίου που είναι απαραίτητο για την κατανόηση των πρακτικών και τεχνικών Δημοσίων Σχέσεων, με την επιρροή που υφίσταται από τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του νέου μέσου, του διαδικτύου. Για την επίτευξη του στόχου μου, εστίασα την θεωρητική μου ανάλυση στα δύο σύγχρονα επιστημονικά πεδία, αυτά των Δημοσίων Σχέσεων και του διαδικτύου. Στο κομμάτι της εμπειρικής έρευνας για την χρήση των νέων ηλεκτρονικών εργαλείων στην διάθεση των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, στόχος μου ήταν η αποτύπωση της παρουσίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα η διερεύνηση της αξιοποίησης των υπηρεσιών και δυνατοτήτων του διαδικτύου στους διαδικτυακούς τόπους τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.