Πολιτική επικοινωνία: χρήση των sms

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Πολιτική επικοινωνία: χρήση των sms

Κούμουλου, Ίλια

Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά το θέμα της χρήσης της γενικής κατηγορίας των πολυμέσων, και ειδικά της υποκατηγορίας των κινητών τηλεφώνων στην πολιτική επικοινωνία. Η χρήση γραπτών μηνυμάτων είναι ένας νέος τρόπος προώθησης απόψεων και ιδεών, ιδιαίτερα προσωπικός ενώ την ίδια στιγμή χαρακτηρίζεται από υψηλή μαζικότητα (ομαδικά μηνύματα). Η συνήθης διαδικασία περιγράφεται ως η αποστολή ενός ενημερωτικού μηνύματος, το οποίο παρέχει πολιτικές πληροφορίες. Τα μηνύματα αυτά μπορεί να αφορούν μία πολιτική συγκέντρωση, κάποια υποψηφιότητα, ή απλά ενημέρωση για κάποιο πολιτικό θέμα. Η ανάλυση του συγκεκριμένου θέματος βασίζεται σε βιβλιογραφική επισκόπηση και σε πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους Έλληνες βουλευτές. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσαμε ένα γραπτό δομημένο ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση των ψηφιακών μέσων και ειδικότερα του διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου στην πολιτική επικοινωνία. Επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον μας στη χρήση των γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητών τηλεφώνων από τους Έλληνες βουλευτές.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητή τηλεφωνία
Πολιτική επικοινωνία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.