Η καμπάνια για την εθελοντική αιμοδοσία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η καμπάνια για την εθελοντική αιμοδοσία

Νικολάου, Άννα

Το θέμα της εργασίας μας είναι η καμπάνια για την εθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη εργασία στοχεύει να ανιχνεύσει την επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με την Εθελοντική Αιμοδοσία, να ερευνήσει την υπάρχουσα καμπάνια και στο μέγεθος που αυτό είναι δυνατό να συμβάλλει στο να βρεθούν τρόποι για την προώθηση της ενημέρωσης και της γνώσης και την βελτίωση ελέγχου με τελικό στόχο τον μεγαλύτερο προσπορισμό εθελοντών αιμοδοτών. Ως εθελοντική αιμοδοσία ορίζεται η οικειοθελής, καλοπροαίρετη και μη ανταποδοτική προσφορά του δωρήματος που είναι το αίμα. Το ασφαλές αίμα σώζει ζωές. Χιλιάδες άνθρωποι θα πέθαναν κάθε μέρα αν κάποιοι άλλοι δε δώριζαν το αίμα τους. Η χορήγηση αίματος είναι προσφορά ζωής και με αυτόν το τίτλο πρέπει το αίμα ,και να απαιτείται και να προσφέρεται.Μέσα από την έρευνα επιτυγχάνεται η αντίληψη της παρούσας κατάστασης και γίνονται κατανοητά τα προβλήματα που υπάρχουν, οι ελλείψεις σε ενημέρωση και προσέλκυση στις διάφορες κοινωνικές τάξεις και γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες βελτίωσης. Εκεί αποσκοπούν οι δικές μας προτάσεις και η παρουσίαση της προτεινόμενης καμπάνιας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Εθελοντισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.