Το θρησκευτικό στοιχείο ως θεμελιώδες στοιχείο της Ευρώπης: το παράδειγμα της Ορθοδοξίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Το θρησκευτικό στοιχείο ως θεμελιώδες στοιχείο της Ευρώπης: το παράδειγμα της Ορθοδοξίας

Καραμελίδου, Μαρία

Στόχος της μελέτης είναι να παρουσιάσει πως το θρησκευτικό στοιχείο και πιο συγκεκριμένα, η Ορθοδοξία, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της Ευρώπης και μέσα από ποια στοιχεία γίνεται αυτό αντιληπτό. Η εργασία είναι αποτέλεσμα διαδυκτιακής έρευνας, μελέτης ποικίλων συγγραμμάτων, εγκυκλοπαιδειών, εφημερίδων και περιοδικών και αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχει μια μικρή αναφορά στην Ε.Ε. και στις θρησκείες με το μεγαλύτερο αριθμό πιστών οι οποίες υπάρχουν σε αυτήν, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ορθοδοξία, στη διάδοση της και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στόχος του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τις θρησκείες της Ε.Ε. και να γνωστοποιήσει τη πορεία της κάθε θρησκείας και τη διαμόρφωση της. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο τρόπο και τις κινήσεις μέσα από τις οποίες συνεργάζονται οι προαναφερθείσες θρησκείες στα κοινά θέματα τα οποία τις απασχολούν, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τελικά δεν μπορούν να υπερβούν τις διαφορές τους και να συνεργαστούν. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται το Σχίσμα, το οποίο υπήρξε η αιτία της διαίρεσης της Χριστιανοσύνης, ο διάλογος μεταξύ των θρησκειών και η ένωση των Εκκλησιών. Αναλύοντας όλα τα επιμέρους κομμάτια προκύπτουν οι δυσκολίες και διαφορές οι οποίες υπάρχουν στο διάλογο των θρησκειών, παρά την καλή διάθεση η οποία υπάρχει, και επομένως και η δυσκολία της ένωσης των Εκκλησιών. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζεται και τεκμηριώνεται το γεγονός ότι η Ορθοδοξία αποτελεί θεμελιώδες στοιχειό της Ευρώπης. Η στάση της Ορθοδοξίας στα κοινωνικά προβλήματα της Ευρώπης και η συμβολή της σε αυτά καταδεικνύουν στη συμβολή της Ορθοδοξίας στα προβλήματα αυτά. Κλείνοντας την εργασία, στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται μια μικρή αναφορά στη σχέση Ορθοδοξίας και Ευρώπης στα προβλήματα τα οποία παρουσιάζει η σχέση αυτή, και στα δύο στρατόπεδα της Ορθοδοξίας, τα οποία εμφανίζονται σήμερα στην Ευρώπη.

Thesis
NonPeerReviewed

Θρησκεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.