Η εξέλιξη της πολιτικής διαφήμισης κατά την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Η εξέλιξη της πολιτικής διαφήμισης κατά την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα

Παύλου, Μελίνα

Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας αποσκοπεί στην καταγραφή και αξιολόγηση των κάτωθι φαινομένων: α. Της ανάπτυξης της πολιτικής διαφήμισης στα ΜΜΕ β. Των συνεπειών της εισόδου της ιδιωτικής τηλεόρασης στην πολιτική της χώρας μας γ. Της δύναμης της τηλεόρασης στο να κατασκευάζει πολιτικά πρότυπα. Το αρχικό τμήμα επιδιώκει την περιγραφή των εννοιών και της ορολογίας που σχετίζονται με το υπο μελέτη αντικείμενο. Πρωταρχικός σκοπός της μελέτης αποτελεί η απόδοση και η οριοθέτηση εννοιών όπως , η πολιτική επικοινωνία, και η πολιτική διαφήμιση. Η μελέτη ασχολείται με ένα νέο ερευνητικό πεδίο στη χώρα μας και η περιγραφή των κυρίων εννοιών που το περιστοιχίζουν αποτελεί την πρωταρχική ενασχόληση της προσπάθειας. Το δεύτερο και σημαντικότερο τμήμα της μελέτης αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής της πορείας ανάπτυξης της Πολιτικής Διαφήμισης στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει στο πολιτικό επικοινωνιακό σύστημα η τηλεόραση. Τέλος στο τρίτο μέρος επιχειρείται μια ανάλυση του ρόλου που διαδραμάτισε ης πολιτική διαφήμιση στις δυο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας : Τις βουλευτικές εκλογές της 9ης Απριλίου 2000 καθώς και Τις διπλές εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση της 13ης και 20ης Οκτωβρίου 2002. Το τμήμα με την χρησιμοποίηση σχετικών άρθρων από εφημερίδες αναφέρεται στο ύψος της δαπάνης για πολιτικές διαφημίσεις των πολιτικών κομμάτων , στο πολιτικό προφίλ που χρησιμοποίησαν οι κύριοι μονομάχοι καθώς και στην ανάλυση πολιτικών στρατηγικών και διαφημίσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική επικοινωνία - Ελλάδα
Διαφήμιση
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.