Δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό: η περίπτωση του Δήμου Καβάλας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό: η περίπτωση του Δήμου Καβάλας

Καρανικολή, Σεβαστή

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθεί η περίπτωση του Δήμου Καβάλας και συγκεκριμένα να διερευνηθούν κάποια προσωπικά γνωρίσματα των επισκεπτών της πόλης, όπως επίσης και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών του τουριστικού φορέα της ΔΕΤΑΚ, ο οποίος εδρεύει στην Καβάλα. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που είναι σχετική με το θέμα της έρευνας. Αρχικά, γίνεται παράθεση των ευρημάτων που σχετίζονται με την έννοια των Δημοσίων Σχέσεων. Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο βασικές πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, όπως επίσης και τον σκοπό για τον οποίο αυτή έγινε. Το επόμενο κεφάλαιο της εργασίας, περιλαμβάνει αρχικά μια πλήρη περιγραφή του υλικού που η Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού και Ανάπτυξης Καβάλας χρησιμοποίησε στα πλαίσια άσκησης των Δημοσίων Σχέσεων. Στην συνέχεια, ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, στο οποίο καταγράφονται τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Με βάση τα συμπεράσματα αυτά, στο επόμενο κεφάλαιο της εργασίας θα αναφερθούν κάποιες προτάσεις, οι οποίες προβάλλουν κάποια βασικά βήματα και ενέργειες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των Δημοσίων Σχέσεων. Οι προτάσεις αυτές συμπληρώνουν και το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.