Πράσινη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και στον κόσμο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Πράσινη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και στον κόσμο

Τσιακίρης, Αλέξανδρος Δ.
Μπαϊλας, Γρηγόριος

Ο όρος Πράσινο Μάρκετινγκ τέθηκε σε δεσπόζουσα θέση στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ξεκίνησε στην Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν διαπιστώθηκε ότι ορισμένα προϊόντα είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και την κοινωνία στο σύνολό της. Κατά συνέπεια, νέους τύπους προϊόντων που δημιουργήθηκαν, με την ονομασία πράσινα προϊόντα, που θα προκαλούν λιγότερη βλάβη στο περιβάλλον. Σύμφωνα με Peattie (2001), η εξέλιξη του πράσινου μάρκετινγκ μπορεί να χωριστεί σε τρεις φάσεις, η πρώτη φάση ονομάζεται ως "Οικολογική" πράσινο μάρκετινγκ, για να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων του περιβάλλοντος μέσω της προσφυγής. Δεύτερη φάση "Περιβαλλοντική" πράσινο μάρκετινγκ με έμφαση στην καθαρή τεχνολογία που εμπλέκονται σχεδιασμό νέων καινοτόμων προϊόντων, τα οποία λαμβάνουν φροντίδα της ρύπανσης και τα θέματα των αποβλήτων. Τρίτο στάδιο ήταν "βιώσιμη" πράσινο κυκλοφορίας τέθηκε σε εξέχουσα θέση στα τέλη του 1990 και στις αρχές του 2000, όπου καθίσταται αναγκαίο για τις εταιρείες να παράγουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στο τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης και θα αναπτύξουμε θέματα πιου αφορούν το περιβάλλον, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή γι’ αυτό και πως πως συμβάλει το περιβάλλον στην οικονομία μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά της πράσινης ανάπτυξης, τους στόχους της, και θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε άλλες όψεις της πράσσινης ανάπτυξης. Τέλος θα αναφερθούμε στην πράσινη ελληνική διπλωματία με χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Σο τρίτο κεφάλαιο παραθέτουμε στοιχελια για πράσινες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και μελέτες περιπτώσεων ελληνικών και ξένων πράσινων επιχειρήσεων. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθπούμε στο πράσινο μαρκετινγκ στο τομέα των ξενοδοχείων , στον αγροτουρισμό καθώς και στους λόγους και στις βασικές μορφές αγροτουρισμού και πως αυτές συντελούν στο πράσσινο μαρκετινγκ.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.