Το ελληνικό δίκτυο εταιρικής κοινωνικές ευθύνης: δραστηριότητα, συμμετοχή εταιριών, κ.λπ..

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Το ελληνικό δίκτυο εταιρικής κοινωνικές ευθύνης: δραστηριότητα, συμμετοχή εταιριών, κ.λπ..

Κωστάρα, Βαϊα Α.

Η παρακάτω μελέτη αναφέρεται στο ελληνικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την δραστηριότητά του και τις εταιρίες που συμμετέχουν. Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις σήμερα καλούνται να επιταχύνουν τις διαδικασίες προσαρμογής στα νέα δεδομένα, διαμορφώνοντας ένα ευρύτατο φάσμα ευκαιριών στο νέο περιβάλλον και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την αναγέννηση της κοινωνικής συνείδησης, δραστηριότητας, αλληλεγγύης και συνοχής, ιδρύθηκε το ελληνικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Εταιρική κοινωνική ευθύνη για τις εταιρίες, σημαίνει όχι μόνο την εκπλήρωση των νομικών απαιτήσεων, αλλά είναι κάτι που υπερβαίνει τη συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία και μια "μεγαλύτερη" επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, στο περιβάλλον και στις σχέσεις με τους κατόχους των συμφερόντων. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μια έννοια αρκετά διαδεδομένη στο εξωτερικό και λιγότερο στην χώρα μας. Στηρίζεται σε μια αμοιβαία σχέση εξάρτησης μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας. Ουσιαστικά αποτελεί μια συστηματική και εθελοντική ενσωμάτωση στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης, διάφορων δραστηριοτήτων με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό περιεχόμενο. Είναι δεδομένο πλέον ότι οποιαδήποτε αδιαφορία για το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον αποτελεί εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη μιας εταιρείας, για τον λόγο ότι αποτρέπονται επενδύσεις και μειώνεται η ανταγωνιστικότητα. Πρέπει λοιπόν οι επιχειρήσεις να σχεδιάζουν δράσεις με την βοήθεια των τοπικών αρχών για να ικανοποιήσουν την τοπική κοινωνία αλλά και τους εργαζόμενους μέσα στην ίδια την εταιρεία. Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικές και υπεύθυνες απέναντι την κοινωνία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ελπίδα για ένα καλύτερο «αύριο».

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.