Η σημασία και ο προγραμματισμός σε διεθνείς εκθέσεις: αναφορά μελέτης περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η σημασία και ο προγραμματισμός σε διεθνείς εκθέσεις: αναφορά μελέτης περίπτωσης

Ανδρουτσοπούλου, Χριστίνα

Η εργασία επιχειρεί να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα της συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις για τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις. Επιλέγουμε ως μελέτη περίπτωσης τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης η οποία λαμβάνει χώρα ανά έτος και συγκεκριμένα κάθε Άνοιξη. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση και η κατανόηση του οφέλους που αποκομίζουν οι οργανισμοί από τη συμμετοχή τους στις διεθνείς εκθέσεις. Τα οφέλη αυτά προσδιορίζονται υπό το πρίσμα των Δημοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας των οργανισμών. Το ενδιαφέρον της εργασίας μας αναδύεται από την τάση των οργανισμών για ανάπτυξη δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής μιας διεθνούς έκθεσης οι οργανισμοί που συμμετέχουν έχουν τη δυνατότητα εκτός από την έκθεση των προϊόντων να αναπτύξουν σχέσεις με συναδέλφους τους από όλο τον κόσμο και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά το επάγγελμα τους. Ειδικότερα παρέχεται η δυνατότητα στους εκθέτες να εντάξουν τον οργανισμό ή την επιχείρηση τους σε μια διαδικασία κοινωνικοποίησης με διεθνές αντίκρισμα. Η συμμετοχή σε μια διεθνή έκθεση βιβλίου όπως είναι αυτή της Θεσσαλονίκης παρέχει τη δυνατότητα σε εκδοτικούς οίκους και σε οργανισμούς να προβάλλουν το έργο τους και να αναπτύξουν λειτουργικές σχέσεις με συναδέλφους τους σε διεθνές επίπεδο. Το βασικό ερώτημα που θα επιχειρείται να λάβει απάντηση είναι για το επίπεδο της αποτελεσματικότητας και της λειτουργικότητας από τη συμμετοχή σε μια διεθνή έκθεση. Με βάση την οργάνωση, τα γεγονότα και τα προγράμματα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης διερευνείται κατά πόσο η συμμετοχή σε αυτή τη διεθνή έκθεση συμβάλλει στην ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων των εκδοτικών οίκων και στην επικοινωνιακή προβολή τους. Επίσης αναπτύσσονται προτάσεις με βάση τη βελτίωση της προβολής των εκθετών κατά τη διεξαγωγή της διεθνούς αυτής έκθεσης. Όσον αφορά τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει στοιχεία από τη Θεωρία των Δημοσίων Σχέσεων, τη Θεωρία της Προβολής και τη; Επικοινωνίας, τη Θεωρία της Βιβλιοθηκονομίας και Αρχειονομίας καθώς και στοιχεία από τη Θεωρία της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Επίσης χρησιμοποιείται υλικό που ανακτήθηκε από το διαδίκτυο με σκοπό την εμπεριστατωμένη ανάλυση της εργασίας. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται τα βασικά στοιχεία συμμετοχής σε μια διεθνή έκθεση . Εκτός από τις μορφές των εκθέσεων, τα προβλήματα που εμφανίζει η διεξαγωγή τους και ζητήματα κόστους, αναλύονται ορισμένα θεωρητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία της οργάνωσης της συμμετοχής. Στο δεύτερο κεφάλαιο διερευνείται η διαδικασία του προγραμματισμού της συμμετοχής μέσα από τη φάση της οργάνωσης, της πραγματοποίησης και της αξιολόγησης της συμμετοχής. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με εξειδικευμένη εστίαση στην 6η Διεθνή Έκθεση και το γεγονός της συμμετοχής των εκδόσεων Άγρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνείς εκθέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.