Τεχνικοοικονομική ανάλυση κτηνοτροφικής μονάδας προβάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Τεχνικοοικονομική ανάλυση κτηνοτροφικής μονάδας προβάτων

Κάτσου, Παναγιώτης

Η ανάλυση μιας ολόκληρης προβατοτροφικής εκμετάλευσης και μάλιστα μεγέθους 200 προβάτων (192 προβατίνες και 8 κριαριών φυλής Χίου) της Αγγελίνας Κυριακοπούλου που βρίσκεται στην Γέφυρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται διότι είναι όχι μόνο βιώσιμη αλλά και ανταγωνιστική. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα και αποτελέσματα μιας οργανωμένης προβατοτροφικής μονάδος του προαναφερθέντος μεγέθους υπό ενσταβλισμένη μορφή με ζώα υψηλών αποδόσεων που φαίνεται να επικρατεί σε ορισμένες περιοχές του Ν. Θεσσαλονίκης.

Thesis
NonPeerReviewed

Κτηνοτροφική μονάδα
Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.