Η διάρθρωση της αγοράς των αθλητικών ειδών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: οι στρατηγικές του εισαγωγικού μάρκετινγκ στην Ελλάδα

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Η διάρθρωση της αγοράς των αθλητικών ειδών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: οι στρατηγικές του εισαγωγικού μάρκετινγκ στην Ελλάδα

Μαριδάκης, Γεώργιος
Παπαδωρόθεου, Κυριακή

Στα πλαίσια της πτυχιακής μας εργασίας που έχει σαν θέμα την διάρθρωση της αγοράς και τις στρατηγικές μάρκετινγκ των αθλητικών ειδών η μελέτη και η έρευνά μας επικεντρώθηκε σε ένα κομμάτι του κλάδου αθλητικά αγαθά γιατί όπως αναλύουμε και πιο κάτω, τα αθλητικά αγαθά και τα παράγωγα αυτών (υλικά και άϋλα) είναι πληθώρα. Έτσι αναλύουμε υλικά αθλητικά αγαθά που θα συναντήσει εύκολα ο έλληνας καταναλωτής σε πολλά σημεία πώλησης όπως είναι τα αθλητικά υποδήματα και η ενδυμασία που θα του ικανοποιήσουν ανάγκες για άσκηση-άθληση, άνεση και μόδα (π.χ. αθλητικές φόρμες ) Όσον αφορά τη δομή της εργασίας μας αυτή περιλαμβάνει: α) Την Εισαγωγή στην οποία τονίζεται η επικαιρότητα του θέματος και το επίπεδο επεξεργασίας του, διατυπώνεται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, δίνεται περιληπτικά η ανάλυση του κάθε κεφαλαίου, προσδιορίζονται επιστημονικά οικονομικά προβλήματα και αναπτύσσεται η μεθοδολογία μας. β) Στο κεφάλαιο 1 περιγράφονται οι εξεταζόμενες κατηγορίες προϊόντων, ενώ παρέχονται και ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά και μεγέθη της εγχώριας παραγωγής ενδυμάτων. Ακολουθούν κάποια στοιχεία για τον ευρύτερο κλάδο των κλωστοϋφαντουργικών ειδών και ειδών ένδυσης στην Ευρωπαϊκή ένωση και σε διεθνές επίπεδο. γ) Στο κεφάλαιο 2 καταγράφονται οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για αθλητικά είδη, παράλληλα δε παρατίθενται και ορισμένα αποτελέσματα της τελευταίας διαθέσιμης Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΣΥΕ. Επίσης αναφέρεται στην προσφορά των εξεταζόμενων προϊόντων, στα στοιχεία παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου και παρουσιάζεται το μέγεθος της αγοράς καθώς και τα μερίδια των κυριοτέρων εταιριών. δ) Στο κεφάλαιο 3 αναλύονται οι στρατηγικές μάρκετινγκ των αθλητικών ειδών, δίνονται στοιχεία για τη διαφημιστική τους δαπάνη ενώ αναπτύσσεται η σχέση Μάρκετινγκ-τηλεόρασης-ΜΜΕ-χορηγών. Σαν επίλογο του κεφαλαίου παρουσιάζουμε μια προσωπική μας έρευνα για τον τομέα μάρκετινγκ ενός καταστήματος λιανικής εμπορίας αθλητικών ειδών που πραγματοποιήσαμε με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης(Μελέτη περίπτωσης) ε) Στο κεφάλαιο 4 προσπαθώντας να εμπλουτίσουμε τη πτυχιακή μας με πραγματικά στοιχεία που αφορούν τη σκιαγράφηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή συμπεριλαμβάνουμε μια έρευνα με τα συμπεράσματά της που υλοποιήσαμε στο λεκανοπέδιο της Αθήνας το καλοκαίρι του 2009. Οι 93 καταναλωτές που έλαβαν μέρος στην έρευνα, μας οδηγούν στο προφίλ του σύγχρονου έλληνα καταναλωτή αθλητικών ειδών – αγαθών και στην συχνότητα αγοράς, στους τρόπους επιλογής, στην χρήση και τους λόγους αγοράς, στην πίστη του ονόματος-μάρκας κ.λ.π. και τέλος στ) Καταγράφονται τα συμπεράσματα της εργασίας μας και εντοπίζονται τα προβλήματα και οι προοπτικές του κλάδου. Ακολουθούν η βιβλιογραφία, κατάλογος πινάκων και διαγραμμάτων καθώς και παράρτημα. Επίσης στα κεφάλαια 1, 2 και 3 έχουμε ενσωματώσει και άρθρα εφημερίδων που αναφέρονται στο ανάλογο θέμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)