Ανάλυση του τμήματος αγορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας Αλουμίνιον Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανάλυση του τμήματος αγορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας Αλουμίνιον Α.Ε.

Σαραγάς, Ευστάθιος Μ.

Στην παρούσα εργασία με θέμα την ανάλυση του τμήματος Αγορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της εταιρίας «Αλουμίνιον Α.Ε.», αναλύεται η λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος και πως μπορεί να γίνει πιο αξιόπιστο το δίκτυο της επιχείρησης. Το αντικείμενο της εργασίας αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί αυτό, στα πλαίσια πάντα της εξοικονόμησης χρόνου και ασφάλειας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γίνεται εκτενής αναφορά στα ιστορικά στοιχεία της εταιρίας, αλλά και των Logistics και αναφέρονται οι πιστοποιήσεις που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρίας. Παράλληλα, καθορίζεται η έννοια, ο ρόλος και η χρησιμότητα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και αναφέρονται τα συστήματα μέτρησης της απόδοσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ο τρόπος και η ποσοτικοποίηση της μέτρησης της απόδοσης παραμένει μοναδικός, αφού περιλαμβάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις παραμέτρους που αφορούν την μέτρηση αυτή. Ακόμα, επισημαίνεται πόσο σημαντική είναι η λειτουργία του SAP για μία επιχείρηση (σύγχρονη ή μη), αλλά και για μία μεταγενέστερη. Επίσης, αναφέρονται οι προοπτικές, εφόσον βέβαια υπάρχουν και τέλος, καταγράφονται κάποια συμπεράσματα που προκύπτουν από το σύνολο της εργασίας που αφενός είναι πολύ θετικά, αφετέρου υπάρχει ανάπτυξη που χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων.

Thesis
NonPeerReviewed

Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.