Ολιστική εταιρική ευθύνη: μια θεωρητική προσέγγιση για μια ολιστική θεώρηση της ΕΚΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ολιστική εταιρική ευθύνη: μια θεωρητική προσέγγιση για μια ολιστική θεώρηση της ΕΚΕ

Σαββιδάκης, Εμμανουήλ Μ.

Στη παρούσα μελέτη έγινε λόγος για την ολιστική εταιρική ευθύνη , μια θεωρητική προσέγγιση για μια ολιστική θεώρηση της ΕΚΕ. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί στις μέρες μας μια σημαντική δράση ανταγωνιστικής διαφοροποίησης των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα και έχοντας ως δεδομένο τον ευρύ ανταγωνισμό, οι επιχειρήσεις καλούνται να δρουν όχι μόνο προς συμφέρον τους αλλά και προς συμφέρον της κοινωνίας. Το δεύτερο προσδίδει στη δράση τους μια ευρύτερη αποδοχή από τους καταναλωτές, μια και λόγω των χαλεπών καιρών είναι πολύ βασικό για μια εταιρεία να δείχνει ότι αναγνωρίζει τις δυσκολίες που βιώνει ο μέσος πολίτης και να προσπαθούν να τον στηρίξουν είτε σ’ οικονομικό, είτε σε περιβαλλοντικό, είτε ευρύτερα σε κοινωνικό επίπεδο. Η μελέτη που ακολουθεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον μια και εστιάζει σε μια αρκετά πρωτότυπη θεωρητική περιοχή, αυτή της ολιστικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η οποία ως όρος συνδυάζει από τη μια τις αρχές της ΕΚΕ και από την άλλη το βαθμό τις ολοκληρωτικής προσέγγισης αυτών σε σχέση με τη παραγωγική διαδικασία της εταιρείας, την εφαρμογή ποιοτικών αρχών αλλά και τις εφαρμογές της σε σχέση με τη συμμετοχή της εταιρείας στα κοινωνικά δρώμενα. Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο ζήτημα και η ευρύτερη αξία του αναφέρεται στο ότι στις μέρες μας η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι πλέον αναγκαιότητα και όχι επιλογή. Οι επιχειρήσεις αποτελούν φορείς, οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζουν και επηρεάζονται από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης οι επιχειρηματίες δεν είναι σεβαστοί μόνο επειδή παράγουν κέρδη, αλλά για τη σωστή συνεισφορά τους και την ανταπόκρισή τους στις κοινωνικές προκλήσεις. Η ολιστική προσέγγιση που πρόκειται να μελετήσουμε καταδεικνύει ότι οι «κοινωνικά υπεύθυνες» επιχειρήσεις αποφασίζουν να προχωρήσουν πέρα από τις ελάχιστες νομικές υποχρεώσεις που τις βαρύνουν με σκοπό να ανταποκριθούν στις ανάγκες κοινωνικών ομάδων.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.