Η εξέλιξη του λιανικού εμπορίου στη χώρα μας και η παρουσία εμπορικών κέντρων: προβλέψεις για το μέλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η εξέλιξη του λιανικού εμπορίου στη χώρα μας και η παρουσία εμπορικών κέντρων: προβλέψεις για το μέλλον

Παντούλα, Ευγενία Γ.

Στην εργασία αυτή θα αναλύσουμε την εξέλιξη του λιανικού εμπορίου στη χώρα μας και το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η δημιουργία των εμπορικών κέντρων σε ολόκληρη την Ελλάδα όπως επίσης και αν αυτή η αλλαγή στον τομέα της οικονομίας την επηρέασε θετικά ή αρνητικά. Το 1ο κεφάλαιο αναφέρεται στην ιστορία του λιανικού εμπορίου, από την ανακάλυψή του μέχρι και το σήμερα και περιγράφεται το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται η θέση και η λειτουργία του καθώς και η ταξινόμηση του με τη βοήθεια διαγραμμάτων. Στη συνέχεια διαχωρίζεται σε κλάδους και όρους επιχειρήσεων αναλύοντας διάφορα χαρακτηριστικά τους. Το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στα εμπορικά κέντρα κάνοντας μια μικρή περίληψη για τη δημιουργία τους όπως επίσης και στα εμπορικά κέντρα της Ελλάδας αποκαλύπτοντας στοιχεία για το χώρο της στέγασής του, στην περιοχή, την έκταση και το έτος λειτουργίας με την εμφάνιση πίνακα. Ακολουθεί ένα άρθρο για τρία από αυτά τα εμπορικά κέντρα περιγράφοντας τις περιστάσεις της αγοράς και των καταναλωτών με στατιστικά στοιχεία. Κατόπιν εξειδικεύεται στα είδη των εμπορικών κέντρων αναλύοντας διαφορές και προδιαγραφές κατασκευής τους. Στο 3ο κεφάλαιο ακολουθούν τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας – εργασίας και παρατίθενται προτάσεις για το μέλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Λιανικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.