Παγκοσμιοποίηση και οι επιπτώσεις της στο διεθνές εμπόριο εμπορευμάτων και υπηρεσιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Παγκοσμιοποίηση και οι επιπτώσεις της στο διεθνές εμπόριο εμπορευμάτων και υπηρεσιών

Πετρούλια, Παναγιώτα

Η παρούσα εργασία θα αναλύσει τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στο διεθνές εμπόριο εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Μέσω της μελέτης της αυτής θα γίνει σαφέστερη η έννοια της παγκοσμιοποίησης και πώς αυτή επηρέασε την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Η φιλελευθεροποίηση των οικονομιών καθιστά ολοένα και περισσότερο επιτακτική την ανάγκη προσδιορισμού της έννοιας της παγκοσμιοποίησης, των συμφωνιών που τη διέπουν και των συνεπειών της. Η φιλελευθεροποίηση του παγκόσμιου εμπορίου, η παγκόσμια κυκλοφορία του κεφαλαίου, οι νέες τεχνολογίες στο χώρο της επικοινωνίας, η παγκόσμια δικτύωση της παραγωγής, οι ροές πληροφορίας, ενέτειναν τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τις ροές κεφαλαίου, τη μετανάστευσης, και τη διάδοση της τεχνολογίας. Η φιλελευθεροποίησης του παγκόσμιου εμπορίου επιτάχυναν τους ρυθμούς αύξησης του διεθνούς εμπορίου, που στα 1982 έφθασε να είναι εντυπωσιακή. Ιδιαίτερα, μετά από το 1985 οι ρυθμοί αύξησης του διεθνούς εμπορίου έφθασαν να μεγεθύνονται με ταχύτερο ρυθμό απ’ ό’τι το ΑΕΠ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συνάπτονται όλα και περισσότερες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Η Φιλελευθεροποίηση του εμπορίου, η μείωση των δασμών εισαγωγής σε πολλά προϊόντα, η κατάργηση της απαγόρευσης εισαγωγών πολλών προϊόντων στις χώρες, και ο περιορισμός των αδειών εισαγωγής πρώτων υλών βελτίωσαν το επιχειρηματικό κλίμα και την ανάπτυξη του χρηματοδοτικού τομέα Ωστόσο, το 1981-2002 πραγματοποιήθηκαν ανακατατάξεις στον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής και στον τρόπο διάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών, και μειώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Εμπορεύματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.