Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (Ο.Π.Ε.) και η ελληνική προσπάθεια προώθησης εξαγωγών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (Ο.Π.Ε.) και η ελληνική προσπάθεια προώθησης εξαγωγών

Πιτσιάβα, Αικατερίνη

Στο πλαίσιο του σύγχρονου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος, νέες προοπτικές δημιουργούνται για την προβολή των επώνυμων ποιοτικών προϊόντων της χώρας μας στην εσωτερική αγορά, αλλά και για τις εξαγωγές αυτών προς τις διεθνείς αγορές. Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια να συνδεθεί η κατανάλωση των ποιοτικών αυτών προϊόντων, με εύπορες αγορές του εξωτερικού. Η συνεχής προβολή των ελληνικών ποιοτικών προϊόντων στις ξένες αγορές και η εξάντληση όλων των δυνατοτήτων, στο πλαίσιο της κοινότητας και σε συνεργασία πάντοτε με όλους τους συναρμόδιους φορείς για την προώθηση των προϊόντων, αποτελεί βασικό στόχο. Απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την εξωστρέφεια, ώστε να προσαρμοστούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά στο νέο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τα φημισμένα ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας μπορούν και πρέπει να «κατακτήσουν» τη θέση που τους αξίζει στις μεγάλες διεθνείς αγορές.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγές - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.