Οι εταιρίες παραγωγής έτοιμου λογισμικού εμπορικής διαχείρισης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και τα προϊόντα που προφέρονται

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οι εταιρίες παραγωγής έτοιμου λογισμικού εμπορικής διαχείρισης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και τα προϊόντα που προφέρονται

Πόπτσης, Δημήτριος

Η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορικής ιδιαίτερα με τη μορφή πληροφοριακών συστημάτων, αναδεικνύεται πολύτιμος σύμμαχος σε οποιοδήποτε θέμα αφορά τις επιχειρήσεις και ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστημα είναι τα Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning-ERP). Στις μέρες μας τα συστήματα ERP αποτελούν την βασική έκφραση της πληροφορικής στο τομέα της Διοίκησης των επιχειρήσεων συμβάλλοντας καταλυτικά στην οργάνωση και στην λειτουργικότητα των διαφόρων επιχειρησιακών μονάδων (εταιρείες, βιομηχανίες, οργανισμοί ,δημόσιο κ.λ.π.). Στην παρούσα εργασία στόχος είναι να εξεταστούν αρχικά τα βασικά σημεία σχετικά με τα συστήματα ERP και το τι προσφέρουν στις επιχειρήσεις και αργότερα να εξεταστούν δύο συστήματα ERP όσον αφορά τους τομείς και υπό-συστήματα που καλύπτουν καθώς και το τρόπο και τις παράμετρους λειτουργίας του προγράμματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό υπολογιστών
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.