Το πρόβλημα επικοινωνίας του περιεχομένου του ευρωπαϊκού συντάγματος: ο ρόλος του τύπου στην καταψήφιση της συνταγματικής συνθήκης στα δημοψηφίσματα της Γαλλίας και Ολλανδίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Το πρόβλημα επικοινωνίας του περιεχομένου του ευρωπαϊκού συντάγματος: ο ρόλος του τύπου στην καταψήφιση της συνταγματικής συνθήκης στα δημοψηφίσματα της Γαλλίας και Ολλανδίας

Αδάμου, Παναγιώτα

Η παρούσα εργασία, ασχολείται με την συντριπτική απόρριψη της Συνταγματικής Συνθήκης από την Γαλλία και την Ολλανδία, δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς και στις επιπτώσεις της παραπάνω καταψήφισης του Ευρωπαϊκού Συντάγματος για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την διαδικασία επικύρωσής του. Επιπλέον, η καταψήφιση της Συνταγματικής Συνθήκης από την Γαλλία και την Ολλανδία εγείρει ερωτήματα και αμφισβητεί εν μέρη το περιεχόμενο του Συντάγματος, γεγονός που οδήγησε σε νέες διαπραγματεύσεις για την επικύρωση της Συνταγματικής Συνθήκης από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, στο κύριο μέρος της παρούσας εργασίας γίνεται προσπάθεια για να παρουσιαστεί και να αναλυθεί ο ρόλος του τύπου και το πώς αυτός επηρέασε και εάν καθόρισε την απόρριψή του από την Γαλλία και την Ολλανδία. Για αυτό το λόγο, γίνεται εκτενής αναφορά στο τι προηγήθηκε και στο τι ακολούθησε μετά τα δημοψηφίσματα. Τέλος, παρουσιάζονται τα μέτρα και οι ενέργειες που έγιναν ώστε να επικυρωθεί τελικά η Συνταγματική Συνθήκη από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα μέτρα που λήφθηκαν ή οι ενέργειες που έλαβαν χώρα για την βελτίωση της επικοινωνιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους πολίτες των κρατών μελών της.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.