Η κατασκευή της τοπικότητας στον επαρχιακό τύπο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η κατασκευή της τοπικότητας στον επαρχιακό τύπο

Μανωηλίδη-Ρούσου, Ευγενία

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την «Κάλυψη Θεμάτων Περιβάλλοντος Μέσα από τον Τύπο» και ειδικότερα κατά την περίοδο 2007-2008. Το θέμα αυτό στις μέρες μας είναι καίριας σημασίας, διότι η ισχύς των ΜΜΕ στη σύγχρονη κοινωνία αλλά και η ευθύνη τους στην ορθή πληροφόρηση των πολιτών είναι τεράστια. Αρχικά θα επιχειρηθεί μια σύντομη ιστορική αναδρομή του τοπικού τύπου, αναδεικνύοντας τις πρώτες προσπάθειες που έγιναν για τη δημιουργία του και ποια είναι η σημασία των ΜΜΕ στη σημερινή μας κοινωνία. Στη συνέχεια θα αναλυθεί το ρόλο του τοπικού τύπου, συναρτήσει του ξένου επαρχιακού τύπου, θα αναδειχθεί η δυναμική του.Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στον επαρχιακό τύπο αναδεικνύοντας τη διαμόρφωση της τοπικότητας στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο βιώνεται και εκφράζεται η τοπικότητα του επαρχιακού τύπου. Σε επόμενη ενότητα θα αναλυθεί το τι ακριβώς σημαίνει η κατασκευή της πραγματικότητας από τα ΜΜΕ και πώς επηρεάζει την ειδησεογραφία και τα θέματα των εφημερίδων. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα όπου παρουσιαστούν αναλυτικά τους πίνακες με τα ποσοστά της ημερησίας θεματολογίας των εφημερίδων, ξεχωριστά για κάθε εφημερίδα. Για την ανάλυση αυτή δημιουργήσαμε κατηγορίες για την διευκόλυνση του έργου. Στο κεφάλαιο3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στους αναλυτικά τους πίνακες με τα ποσοστά της ημερησίας θεματολογίας των εφημερίδων, ξεχωριστά για κάθε εφημερίδα. Για την ανάλυση αυτή δημιουργήθηκαν οι κατηγορίες για την διευκόλυνση του έργου . Το τελευταίο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο των συμπερασμάτων για το έργο της εργασίας και σύνοψη του θεωρητικού κεφαλαίου με το κεφάλαιο των αποτελεσμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.