Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων σε ελληνικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων σε ελληνικές επιχειρήσεις

Τουσούλη, Μαγδαληνή

Στις μέρες μας, οι σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν σε ποικίλες και σημαντικές προκλήσεις. Το σύνολο αυτών των προκλήσεων έγκειται στην παγκοσμιοποίηση της αγοράς και την εντατικοποίηση της ανταγωνιστικότητας που προκαλεί η εποχή της πληροφορικής. Ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα της πληροφορικής αποτελεί και η υποστήριξη των λειτουργιών της επιχείρησης με ολοκληρωμένα επιχειρησιακά συστήματα που παρέχουν ενιαίο τρόπο λειτουργίας με τυποποιημένες διαδικασίες, καθώς και ένα ανοικτό μέσο επικοινωνίας των στελεχών σε ενιαία γλώσσα. Η εργασία που ακολουθεί παρουσιάζει στοιχεία όσον αναφορά “ Tα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resourse Planning - E.R.P.) σε Eλληνικές Eπιχειρήσεις ” στηριζόμενη σε πληροφορίες και δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας. Στόχος της εργασίας είναι η σωστή κατανόηση των αλλαγών που έφεραν τα συστήματα E.R.P. και η εξελιγμένη τεχνολογία τους στις επιχειρήσεις και σε όσους τα χρησιμοποιούν. Παραθέτονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, καθώς αναλύονται και οι κατηγορίες των συστημάτων αυτών ανάλογα με τις λειτουργικές διαδικασίες που υποστηρίζουν. Παρουσιάζεται επίσης η πορεία τους στην ελληνική αγορά και αναφέρεται ο βασικός διαχωρισμός αυτών των συστημάτων. Για την ολοκλήρωση της πτυχιακής έχουν συνταχθεί κατάλληλα ερωτηματολόγια και ακολουθεί ανάλυση των ερωτηματολογίων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.