Ευρωπαϊκή Ένωση: έλλειμα δημοκρατίας στην δημόσια σφαίρα : απομίμηση της ευρωπαϊκής επικοινωνιακής πολιτικής κατά την περίοδο 1995-2004, για τις χώρες της δυτικής Ευρώπης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Ευρωπαϊκή Ένωση: έλλειμα δημοκρατίας στην δημόσια σφαίρα : απομίμηση της ευρωπαϊκής επικοινωνιακής πολιτικής κατά την περίοδο 1995-2004, για τις χώρες της δυτικής Ευρώπης

Αρχοντάκη, Χρυσούλα

Στην εργασία που ακολουθεί, με θέμα το έλλειμμα της δημοκρατίας στην δημόσια σφαίρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, κατά την τελευταία δεκαετία (1995-2004) και πριν την διεύρυνση, εντοπίζεται και αναλύεται το συγκεκριμένο πρόβλημα και οι προεκτάσεις του. Ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επικοινωνιακή πολιτική που ακολούθησε και ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να οδηγηθεί στην εξάλειψη ή έστω ελαχιστοποίηση του προβλήματος. Παράλληλα γίνονται και κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν στο μέλλον, κυρίως σε επικοινωνιακό επίπεδο, προκειμένου να εξυγιανθεί το πρόβλημα. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια ιστορική αναδρομή της πορείας της Ένωσης, μέχρι και τις αρχές του 2004, καθώς και μια σύντομη αναφορά στα όργανα που την απαρτίζουν και που αποτελούν τους βασικότερους πυρήνες της λειτουργίας της και λήψης αποφάσεων για την πορεία της. Εν συνεχεία, στο επόμενο κεφάλαιο, ορίζεται και αναλύεται, διεξοδικά το πρόβλημα του ελλείμματος της δημοκρατίας και προεκτάσεις του, όπως και οι επιπτώσεις του στην δημόσια σφαίρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τρίτο κατά σειρά κεφάλαιο, αναλύεται η υπάρχουσα επικοινωνιακή πολιτική που ακολουθείται από την Ένωση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ενώ, στην συνέχεια δίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της επικοινωνιακής πολιτικής που ακολουθήθηκε σε όλους τους τομείς της δημόσιας σφαίρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό). Τέλος, δίνονται προτάσεις για κινήσεις οι οποίες θα ήταν σκόπιμο να ακολουθηθούν στο μέλλον, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθοριστεί για την εξάλειψη του προβλήματος του ελλείμματος της δημοκρατίας και των προεκτάσεων του.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Δημοκρατία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)