Μέθοδοι μέτρησης αποτελεσματικότητας ιστοσελίδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Μέθοδοι μέτρησης αποτελεσματικότητας ιστοσελίδων

Ζήνδρου, Ζωή

Το θέμα της παρούσας εργασίας αφορά όλους όσους ασχολούνται με το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει στον άνθρωπο του σήμερα. Όλες οι έννοιες που θα αναλυθούν στην παρούσα εργασία εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος κατανοεί την λειτουργία μιας ιστοσελίδας ως έναν χώρο άμεσης και ποικιλόμορφης πληροφορίας την οποία θέλει να χρησιμοποιήσει για την προσωπική εργασία και ψυχαγωγία. Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, το Α’ μέρος, το οποίο αναλύει τη σημασία του διαδικτύου γενικά, και εξηγεί όλες τις σημαντικές έννοιες που θα ακολουθήσουν εκτενέστερα στο Β’ μέρος. Το Β’ μέρος παρουσιάζει «τα μοντέλα» των διάφορων επιστημόνων που έχουν ασχοληθεί με το θέμα της αποτελεσματικότητας και τη σύγκριση τους. Στο Γ’ μέρος αναλύεται και αξιολογείται η ιστοσελίδα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Κατά την αξιολόγηση της ιστοσελίδας θα επιλεχθούν και θα σχολιαστούν θεωρίες του Β’ μέρους. Τέλος, το Δ' μέρος αποτελεί τα συμπεράσματα των προαναφερθέντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ιστοσελίδες - Σχεδίαση
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.