Ο ρόλος και η συμβολή του ΟΑΕΠ στις εξωτερικές εμπορικές και επενδυτικές δράσεις των ελληνικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ο ρόλος και η συμβολή του ΟΑΕΠ στις εξωτερικές εμπορικές και επενδυτικές δράσεις των ελληνικών επιχειρήσεων

Σιδηροπούλου, Ροδόπη
Τσιφή, Παναγιώτα

Όπως είναι γνωστό η Ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από δύο δεδομένους και σημαντικούς παράγοντες: Πρώτον, είναι " ανοικτή" και δεύτερον έχει «μικρό μέγεθος» εσωτερικής αγοράς. Με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική , αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας μπορεί να συνεχίσει την απρόσκοπτη οικονομική της ανάπτυξη, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα αυξήσει αποτελεσματικά την "εξωστρέφειά" της. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί όμως, είναι ότι η αύξηση της "εξωστρέφειάς" της είναι μια αρκετά δύσκολη υπόθεση, διότι από τη μια μεριά υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός μέσω παροχής πιστώσεων με πολύ ευνοϊκούς όρους, ενώ από την άλλη, υπάρχουν πολλοί εμπορικοί και πολιτικοί κίνδυνοι μη πληρωμής. Η πλειοψηφία των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν έλλειψη προσανατολισμού στην αγορά και στο μάρκετινγκ. Μελέτες έχουν αποδώσει τη μείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών και στην αδυναμία προσαρμογής αρκετών ελληνικών προϊόντων στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς. Το μικρό μέγεθος της ελληνικής παραγωγικής μονάδας, και η έλλειψη πόρων για την ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού δεν επέτρεψαν την συμπόρευση της ελληνικής παραγωγής με αυτή των ανταγωνιστών της. Θα πρέπει να καταφέρει η ελληνική επιχείρηση να ξεπεράσει τον ατομικισμό του φορέα της. Σε αυτή την προσπάθεια τους οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συμμάχους το κράτος και όλους του φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν σκοπό την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών. Η σημερινή διάρθρωση και λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών στήριξης και προώθησης εξαγωγών (ΥΠΕΘΟ, ΟΑΕΠ, ΟΠΕ, ΣΕΒΕ, κλπ.) παρουσιάζει πολλές αδυναμίες και προβλήματα, τα οποία αφορούν κυρίως στον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ πολλών φορέων, έλλειψη συντονισμού ενεργειών, έλλειψη ειδικευμένων στελεχών, κλπ. Με σωστή όμως συνεργασία κράτους, επιχειρήσεων και δημοσιών ή ιδιωτικών φορέων και αξιοποιώντας η χώρα μας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα θα μπορέσει τα επόμενα χρόνια να βελτιώσει τις εξαγωγικές της επιδόσεις και την θέση της στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.