Ποιότητα και ασφάλεια στον χώρο εργασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ποιότητα και ασφάλεια στον χώρο εργασίας

Σπανού, Ελένη

Η εργασία αυτή πραγματεύεται την ποιότητα και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο και κατά πόσο αυτή μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά. Σκοπός της εργασίας είναι να δώσει τις διαδικασίες και βασικές αρχές για την διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Ξεκινάει με μια αναφορά σχετικά με τον όρο ποιότητα, και κατά πόσο αυτός συνδέεται και επηρεάζει θετικά τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. Έπειτα, ακολουθεί μια σφαιρική ανάλυση σχετικά με την έννοια της ασφάλειας και πως μπορεί να αποτελέσει βασικό σκοπό εφαρμογής στην εργασία όπως και τρόπους πρόληψης και αποφυγής κινδύνων και ασθενειών. Αναλύονται μέθοδοι και τεχνικές για προαγωγή της υγείας στον τομέα της εργασίας καθώς και τρόποι σωματικής προστασίας. Παρουσιάζονται γενικά νομοθετήματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία τα οποία πρέπει να μελετήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος περί του θέματος εάν θέλει να προχωρήσει σε κάποια ανάλυση. Η εν’ λόγω εργασία αναφέρεται επίσης στις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Γιατρός Εργασίας σε μια επιχείρηση, όπως επίσης γίνεται και μια μικρή αναφορά σε οργανισμούς που εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους και προστατεύουν τα δικαιώματά τους. Τέλος, σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώθηκε ότι για να λειτουργήσει εποικοδομητικά μία επιχείρηση και για να υπάρξει ένα υγιές περιβάλλον εργασίας πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις και κανονισμοί έτσι ώστε η εφαρμογή τους να επιφέρει ασφάλεια στην εργασία αλλά και στην ζωή γενικότερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία και εργαζόμενοι - Μέτρα ασφαλείας
Εργασία - Ασφάλεια - Πρόληψη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.