Η εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον

Ζαχαροπούλου, Αρτεμησία Α
Χαριζοπούλου, Άννα-Μαρία Β.

η κοινωνική ευθύνη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την κατανόηση των αρχών και των πρακτικών, βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις υποχρεώσεις τους ως παγκόσμιοι πολίτες και γείτονες σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην έννοια και τους ορισμούς της Ε.Κ.Ε καθώς και στους διεθνείς οργανισμούς. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετήθηκε το φαινόμενο της σύγχρονης μορφής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στο τρίτο κεφάλαιο θίχτηκαν τα ζητήματα της ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, τον πολιτισμό, στην παιδική εργασία και την γυναικεία απασχόληση. Επιπλέον, εξετάστηκε ο τομέας των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ο ρόλος της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο, έγινε λόγος για την έρευνα 6th Annual Global CEO Survey: “Leadership, Responsibility, and Growth in Uncertain Times” που εκπονήθηκε μέσα στο 2003 από την PRICEWATERHOUSECOOPERS. Στη συνέχεια, έγινε αναφορά σε μια άλλη σημαντική έρευνα που έγινε το 2003 ήταν από την εταιρεία Deloitte με τίτλο Investing in Responsible Business. Επίσης καταγράφηκαν στοιχεία της πρωτογενούς έρευνας και αναλύθηκε η πρωτογενής έρευνα με αναφορά στην Ελληνική αγορά. Στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας. Στο τέλος της εργασίας θα εξαχθούν τα συμπεράσματά μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.