Ανάθεση έργου σε τρίτους (outsourcing): έννοια, περιεχόμενο, ρόλος, εφαρμογές και τάσεις στο χώρο του ξένου και ελληνικού ηλεκτρονικού επιχειρείν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανάθεση έργου σε τρίτους (outsourcing): έννοια, περιεχόμενο, ρόλος, εφαρμογές και τάσεις στο χώρο του ξένου και ελληνικού ηλεκτρονικού επιχειρείν

Μαριγκούδη, Κωνσταντίνα

Ως outsourcing ορίζεται η ανάθεση συγκεκριμένων λειτουργιών -διαδικασιών ενός φορέα σε μια τρίτη εξειδικευμένη επιχείρηση και αποτελεί την ιδανική λύση για πολλές επιχειρήσεις, καθώς βελτιώνει ποιοτικά και ποσοτικά την παραγωγικότητα στα πλαίσια του επιχειρείν και του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η ανάγκη για τη διενέργεια του outsourcing θα πρέπει να εξετάζεται πριν την έναρξη του και να συνεκτιμώνται παράγοντες όπως η διασφάλιση της ποιότητας μέσω ενός Συμβολαίου (SLA), η ταχύτητα παράδοσης των εργασιών, η ανταγωνιστική αξία του προϊόντος - υπηρεσίας καθώς και το κόστος του προμηθευτή. Η επιλογή του outsourcing μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην επιχείρηση αλλά βασική προϋπόθεση αποτελεί η επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή. Το αντικείμενο έρευνας της παρούσας διπλωματικής εργασίας εστιάζεται στην συνολική εικόνα που παρουσιάζει το outsourcing υπηρεσιών και εφαρμογών πληροφορικής, σε μια εποχή όπου η διακράτηση του κόστους είναι η βασική προτεραιότητα όλων των επιχειρήσεων. Όλα αυτά τεκμηριώνονται μέσα από την εξέταση παραδειγμάτων και case studies όπως αυτό της Altec και της Xerox Hellas. Συμπερασματικά, η ανάπτυξη του κλάδου του outsourcing αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη - αναδυόμενη πρακτική στα πλαίσια του επιχειρηματικού κόσμου. Τέλος, πριν αναφερθούμε στα δικά μας συμπεράσματα, καθώς επίσης και στις προτάσεις μας για την περαιτέρω εξάπλωση του outsourcing, τόσο διεθνώς, όσο και σε εθνικό επίπεδο, γίνεται επίσης έγκυρη αναφορά σε στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη του .

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.