Οι ελληνικές εξαγωγές την τελευταία δεκαετία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οι ελληνικές εξαγωγές την τελευταία δεκαετία

Κοτρώτσιος, Δημήτριος
Κοτρώτσιος, Βασίλειος

Αντικειμενικός σκοπός της εκπόνησης αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση της σύνθεσης των ελληνικών εισαγωγών και εξαγωγών κατά την χρονική περίοδο 1998-2006. Κύριος στόχος είναι η παρουσίαση αναλυτικών στοιχείων για τις εισαγωγές και εξαγωγές της Ελλάδας αλλά και αναλυτικά στοιχεία για τις χώρες με τις οποίες συναλλάσσεται και έχει εμπορικές σχέσεις. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο τι είναι οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αλλά και ποια είναι τα οφέλη του εξαγωγικού εμπορίου. Ακόμη γίνεται μια ανάλυση του ισοζυγίου πληρωμών έτσι ώστε να γίνει κατανοητό του πως διατηρείται αναλυτικός λογαριασμός για τις οικονομικές συναλλαγές της χώρας αλλά και να γίνει κατανοητή η έννοια του εμπορικού ισοζυγίου που μας ενδιαφέρει και που αφορά και αναφέρεται το δεύτερο κεφάλαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας για κάθε έτος ξεχωριστά για την περίοδο 1998-2006. Μέσα σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται λεπτομερής ανάλυση των εξαγωγών και εισαγωγών της χώρας, τόσο ως προς τις χώρες που συναλλάσσεται όσο και ως προς τα προϊόντα που εξάγει και εισάγει. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ και της Τράπεζας της Ελλάδος γίνεται σύγκριση με προηγούμενα έτη και αναφέρονται λόγοι και αιτίες για την κατάσταση του εμπορικού ισοζυγίου κάθε έτος. Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στις εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας. Γίνεται αναφορά για τις εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας γενικά με όλο τον κόσμο αλλά και πιο ειδικά αναλύονται οι εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες της περιοχής των Βαλκανίων

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγές - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.