Συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (e-scm supply chain management): έννοια, περιεχόμενο, ρόλος, εφαρμογές στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (e-scm supply chain management): έννοια, περιεχόμενο, ρόλος, εφαρμογές στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν

Μυρίδης, Χρήστος

Η συγκεκριμένη διοικητική μελέτη ασχολείται με τη σημασία των e- logistics, στη σύγχρονη αγορά. Ουσιαστικά μελετάει τη σημαντικότητα της διανομής, της αποθήκευσης, των παραδόσεων και γενικά των υποστηρικτικών παραγωγικών λειτουργιών σε μια εταιρία σε σχέση με την αύξηση των πωλήσεων και του μεριδίου της στην αγορά. Η μελέτη θα χωριστεί σε δύο μέρη στο πρώτο μέρος θα γίνει η βιβλιογραφική ανασκόπηση των όρων με τους οποίους θα ασχοληθούμε όπως: 1. Η διανομή. 2. Η αποθήκευση. 3. Τα δίκτυα διανομής. 4. Η ηλεκτρονική εφοδιαστική αλυσίδα Η μελέτη μας ολοκληρώθηκε με τα συμπεράσματα που αποκομίσαμε από τη θεωρητική ανάλυση της μελέτης μας. Αν θέλαμε να πούμε που καταλήξαμε θα λέγαμε ότι στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, από το οποίο διέπονται οι εταιρίες σήμερα, ο μόνος τρόπος για να ξεχωρίσουν είναι να εστιάσουν στις υποστηρικτικές δραστηριότητες τους όπως είναι τα logistics. Οι άμεσες παραδόσεις και η διανομή αποτελούν τη βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη και ανάδειξη μιας εταιρίας παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι στόχοι μας είναι οι ακόλουθοι: 1. Θεωρητική προσέγγιση των τριών διοικητικών περιοχών που αναφέραμε στη περίληψη 2. Σύνδεση της τροφοδοσίας και της διανομής (Logistic) με τις πωλήσεις. 3. Συνδυασμός θεωρητικού με πρακτικού μέρους προκειμένου να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με την υπό εξέταση εταιρία. Σκοπός της μελέτης μας είναι να προσδιορίσουμε πόσο σημαντική είναι η φυσική διανομή και τα κανάλια τροφοδοσίας ειδικά αν λειτουργούν μέσα από το διαδίκτυο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό επιχειρείν
Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)