Ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε καταστάσεις κρίσεων: η στάση του ελληνικού τύπου στο δημοψήφισμα της Κύπρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε καταστάσεις κρίσεων: η στάση του ελληνικού τύπου στο δημοψήφισμα της Κύπρου

Νικολαΐδου, Ανθή

Το θέμα της συγκεκριμένης μελέτης αναφέρεται στο ρόλο των ΜΜΕ σε καταστάσεις κρίσεων και επικεντρώνεται στη στάση του ελληνικού τύπου στο δημοψήφισμα της Κύπρου. Για την πιο αποτελεσματική διεξαγωγή της έρευνας, η εργασία χωρίζεται στα εξής κεφαλαια: 1.Εξωτερική πολιτική: Το παράδειγμα Ελλάδας – Τουρκίας. 2.Σχέση ΜΜΕ και Εξωτερικής πολιτικής. 3.Ανάλυση περιεχόμενων αναφορικά με το δημοψήφισμα της Κύπρου. Τέλος, επεξηγείται το γιατί η εξωτερική πολιτική είναι μια έννοια πολυσύνθετη καθώς και το κατά ποσό η συγκεκριμένη έννοια συνδέεται, αλλά και επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες που περιστρέφονται γύρω από αυτήν

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.