Ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στους μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ): η επικοινωνιακή εκστρατεία της "ACTION-AID ΕΛΛΑΣ" και ο ρόλος της στην ανάπτυξη της οργάνωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στους μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ): η επικοινωνιακή εκστρατεία της "ACTION-AID ΕΛΛΑΣ" και ο ρόλος της στην ανάπτυξη της οργάνωσης

Καρακατσάνη, Γεωργία,
Κωτσαυτή, Αλεξάνδρα

Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στο ρόλο των δημοσίων σχέσεων στους ΜΚΟ καθώς είναι πλέον γενικά αποδεκτό πως πρόκειται για θεσμό που συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων, στην ανάπτυξη και την εξέλιξή τους και εν τέλει στον πολλαπλασιασμό του αποτελέσματος. Η περίπτωση της ActionAid Ελλάς είναι χαρακτηριστική ως προς αυτό. Στην αναλυτική παρουσίαση που ακολουθεί καταδεικνύεται πως η οργάνωση χρησιμοποίησε και αξιοποίησε σε μέγιστο βαθμό τη δυναμική των δημοσίων σχέσεων. Η συνεχής εξέλιξη της οργάνωσης και η βελτίωση όχι μόνον των δεικτών που αφορούν στη συνολικότερη δράση της αλλά επίσης ο εμπλουτισμός των θεμάτων και η διεύρυνση των στόχων, δικαιώνουν τις επιλογές της στην εφαρμογή των δημοσίων σχέσεων. Κύριες πηγές άντλησης των στοιχείων υπήρξαν η δικτυακή έρευνα, η ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, οι προσωπικές συνεντεύξεις, τα ενημερωτικά φυλλάδια της ActionAid Ελλάς και σχετική εισήγηση από τα πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Δημοσιογραφικού συνεδρίου. Η παράθεση των στοιχείων γίνεται εξυπηρετώντας επιμέρους στόχους ώστε να είναι κατανοητή στον αναγνώστη η έννοια και ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων γενικά, ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στους ΜΚΟ, το προφίλ της ActionAid και του ελληνικού τμήματος, η επικοινωνιακή πολιτική της ActionAid Ελλάς και τα αποτελέσματα δράσης της.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.