Φορείς και πρότυπα ποιότητας στην Κύπρο

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Φορείς και πρότυπα ποιότητας στην Κύπρο

Περατικός, Κωνσταντίνος
Γεωργίου, Ελένη

Η Κυπριακή εταιρεία Πιστοποίησης είναι ο κυπριακός φορέας που εκδίδει πιστοποιητικά συμμόρφωσης στην Κύπρο. Επίσης στα πλαίσια της διεθνούς δραστηριότητας τους αξιόλογοι οργανισμοί όπως ο ΕΛΟΤ και η ISOQAR πραγματοποιούν ελέγχους και πιστοποιούν επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν στα διεθνή κριτήρια. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, αναλύεται η κυπριακή οικονομία σήμερα και η θέση της Κύπρου στο διεθνές στερέωμα. Αν και η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα εντούτοις παρουσιάζει αλματώδη πρόοδο στο τομέα των υπηρεσιών, όπου φαίνεται η οικονομία της να στηρίζεται στο τομέα αυτό. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας παρουσιάζει συνεχόμενη άνοδο με θετικούς ρυθμούς για τα επόμενα χρόνια. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην αναγκαιότητα της εγκατάστασης ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας στις κυπριακές επιχειρήσεις και στα πρότυπα που εφαρμόζονται. Πλέον οι αγοραστές αναζητούν προμηθευτές που είναι πιο ανταγωνιστικοί ως προς το προϊόν και τη ποιότητα των υπηρεσιών που θα αποκομίσουν. Έτσι στα πλαίσια του ανταγωνισμού η επένδυση στη εξασφάλιση ενός συστήματος θεωρείται πολύ σημαντική για τις Κυπριακές επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα πρότυπα που εφαρμόζονται στην Κύπρο είναι το ISO9001 όπου αναφέρεται στη διασφάλιση ποιότητας, το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων HACCP , το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, και το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001. Για την απόκτηση του διεθνές προτύπου η κάθε επιχείρηση πρέπει να τηρεί κάποια κριτήρια και να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα δράσης. Με την απόκτηση πλέον του πιστοποιητικού διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου και τυχόν μη συμμόρφωση με τους καθιστά την συμφωνία άκυρη. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης όπου είναι ένας οργανισμός που χορηγεί πιστοποιητικά συμμόρφωσης στη Κύπρο, καθώς και άλλοι φορείς πιστοποίησης όπου στα πλαίσια της διεθνούς δραστηριότητας τους χορηγούν επίσης πιστοποιητικά συμμόρφωσης στη Κύπρο. Επίσης παρουσιάζονται τρεις επιχειρήσεις που έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η πρώτη επιχείρηση προέρχεται από το τομέα κατασκευής υλικών από τσιμέντο, η δεύτερη ασχολείται με την εμπορία τροφίμων και η τρίτη με την δόμηση μεταλλικών κατασκευών.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)