Πιστοποίηση των συστημάτων ποιότητας και τυποποίησης κατά την παραγωγή και διακίνηση του ελαιολάδου και ο ρόλος τους στο διεθνές εμπόριο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Πιστοποίηση των συστημάτων ποιότητας και τυποποίησης κατά την παραγωγή και διακίνηση του ελαιολάδου και ο ρόλος τους στο διεθνές εμπόριο

Λυρατζάκης, Ιωάννης Σ.

Η μελέτη της πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας κατά την παραγωγή και διακίνηση του ελαιόλαδου, προυποθέτει την εις βάθος κατανόηση του πλαισίου που εντάσσεται η δραστηριότητα αυτή. Βασιζόμενοι στον άξονα αυτόν, παρουσιάζεται στο πρώτο κεφάλαιο η ιστορική αναδρομή της ελαιοκαλλιέργειας καθώς και η εξάπλωσή της διεθνώς.Επίσης αναφέρονται τα αρχικά στάδια επεξεργασίας του ελαιόλαδου από την συγκομιδή του ελαιόκαρπου μέχρι το ελαιοτριβείο, οι χημικές επεξεργασίες και οι μεθόδοι που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια καθώς και οι μεθόδοι τυποποίησης και συσκευασίας του ελαιόλαδου. Ακόμα, καταγράφουμε τις εισαγωγές και εξαγωγές του ελαιόλαδου απο και πρός τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Αντίστοιχα στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας στα τρόφιμα και ειδικότερα στο ελαιόλαδο. Συγκεκριμένα, οι μεθόδοι πιστοποίησης που εφαρμόζονται στη παραγωγή τροφίμων, παρασκευής ελαιόλαδου και στις βιομηχανίες τροφίμων αναλύονται για να μας κατευθύνουνστη σωστή και νόμιμη διαδικασία σύμφωνα με τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Κάποια από τα σημαντικότερα είναι το ISO 9001:2000 το οποίο αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και εγκατάσταση ενός προιόντος ή υπηρεσίας. Ένα εξίσου σημαντικό πρότυπο είναι και το ISO 22000:2005 το οποίο αφορά την διαχείριση ασφάλειας των τροφίμων σε συνδυασμό με το HACCP.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.