Η παρουσία και η σημασία του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομική δραστηριότητα και στην εξαγωγική προσπάθεια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η παρουσία και η σημασία του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομική δραστηριότητα και στην εξαγωγική προσπάθεια

Τσοκακτσίδου, Μαγδαληνή

Αυτή η πτυχιακή εργασία είναι μία περαιτέρω έρευνα, σχετικά με την παρουσία και την σημασία του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομική δραστηριότητα και στην εξαγωγική τους προσπάθεια. Η συνεχής έρευνα που διεκπεραιώθηκε και η δομημένη ανάλυση των χαρακτηριστικών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα οδηγήσει στο να παρέχει στους αναγνώστες αυτής της πτυχιακής εργασίας με όλη την βασική γνώση και περεταίρω, παρέχοντας πληροφορίες που αφορούν την δραστηριοποίηση και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και με τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί. Με την ανάλυση των γενικών χαρακτηριστικών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις έννοιες και την σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τον ρόλο που έχουν πάρει στον χώρο της οικονομίας των χωρών. Επιπλέον, θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν περισσότερες πτυχές των πλεονεκτημάτων που τις περιβάλλουν, καθώς και αδυναμίες και μειονεκτήματα, τα οποία συντελούν στον περιορισμό της ανάπτυξής τους. Για τις απαιτήσεις αυτής της πτυχιακής εργασίας, είναι αναγκαία η σύγκριση των Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών που βρίσκονται σε διεθνές επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί, είναι οι διαφορές σχετικά με την παραγωγικότητα, την παραγωγή και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, καθώς και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στις ΜΜΕ της χώρας μας στην προσπάθειά τους να εξάγουν τα προϊόντα τους. Εδώ η προετοιμασία ενός μελετημένου σχεδίου Μάρκετινγκ είναι επιβεβλημένη. Επιπλέον, αναλύεται η πορεία τα προβλήματα και ο ρόλος του κράτους, καταλήγοντας έτσι στο ερώτημα τι πρέπει τελικά να κάνουν οι επιχειρήσεις της χώρας μας μια και τα πιο πρόσφατα στοιχεία των Ελληνικών εξαγωγών είναι πτωτικά οδηγώντας τον κλάδο αυτό της οικονομίας στην αβεβαιότητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.