Ο στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ των εξαγωγικών επιχειρήσεων: αρχές, σκοπιμότητα και τμήματα ενός τυπικού στρατηγικού σχεδίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ο στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ των εξαγωγικών επιχειρήσεων: αρχές, σκοπιμότητα και τμήματα ενός τυπικού στρατηγικού σχεδίου

Ταυρίδη, Άννα

Το αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας, είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Ο σχεδιασμός του στρατηγικού μάρκετινγκ θέτει ως στόχο τη δημιουργία και υλοποίηση ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού σχεδίου ώστε η επιχείρηση να αναπτυχθεί, να επεκταθεί και να κερδοφορήσει. Για να πετύχει η στρατηγική μάρκετινγκ τους στόχους της επιχείρησης, βασίζεται σε κάποιες αρχές λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τα καθοριστικά, για την στρατηγική μάρκετινγκ, στοιχεία (μείγμα μάρκετινγκ, κύκλο ζωής προϊόντος, μερίδιο αγοράς, τοποθέτηση προϊόντος/εταιρείας έναντι του ανταγωνισμού, στο μυαλό των καταναλωτών (Positioning)), τους στόχους και τις γενικές στρατηγικές και τέλος τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επιλογή στρατηγικής μιας εξαγωγικής επιχείρησης. Κατόπιν γίνεται αναφορά, στο περιεχόμενο ενός τυπικού στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ καθώς επίσης και στο σχέδιο Cohen, το οποίο αποτελεί ένα ακόμη εύχρηστο και αναλυτικό πρόγραμμα σχεδίου μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Τέλος, μέσα από την μελέτη περίπτωσης της Chipita International S.A παρουσιάζονται τα βήματα της εταιρείας προς μια επιτυχημένη εξαγωγική στρατηγική.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.