Η υπάρχουσα κατάσταση δημοσίων σχέσεων στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση της Κεντρικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η υπάρχουσα κατάσταση δημοσίων σχέσεων στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση της Κεντρικής Μακεδονίας

Κωνσταντινίδου, Ειρήνη
Ουζούνη, Στεργιανή

Σκοπός, αυτής της εργασίας είναι μέσω των τεχνικών ερωτηματολογίων να αξιολογήσει την υπάρχουσα κατάσταση Δημοσίων Σχέσεων στη Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μια εφαρμοσμένη έρευνα που αποσκοπεί στην αξιολόγηση και χρήση των ερευνητικών πορισμάτων για την αντιμετώπιση επίκαιρων κοινωνικών προβλημάτων.Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής γίνεται εισαγωγή στον θεσμό των Δημοσίων Σχέσεων και την οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου, αλλά και στον θεσμό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον προσανατολισμό των Δημοσίων Σχέσεων σε αυτούς. Επίσης γίνεται αναφορά στον Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων στον δημόσιο τομέα όπως επίσης και στις δυσχέρειες που έχει να αντιμετωπίσει στον τομέα αυτό. Τέλος στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στους επιδιωκόμενους στόχους και στο κοινό - στόχος των Δημοσίων Σχέσεων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η μεθοδολογία της έρευνας. Στο τρίτο κεφάλαιο παραθέτεται αναλυτικός σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας με την βοήθεια πινάκων και με την βοήθεια συνεντεύξεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο διεξάγονται τα συμπεράσματα για την έρευνα και επίσης γίνονται ορισμένες προτάσεις για την καλυτέρευση της υπάρχουσας κατάστασης.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.