Η πολιτική του anti-dumping της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η πολιτική του anti-dumping της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κιορόγλου, Ευαγγελία Δ.

Οι κανόνες anti-dumping είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο χρησιμοποιούμενο μέσο εμπορικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα anti-dumping αντιμετωπίζουν την εισαγωγή προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τιμές χαμηλότερες από την κανονική αξία των προϊόντων στη εγχώρια αγορά τους συνήθως ως αποτέλεσμα έλλειψης ανταγωνισμού ή και κρατικής παρέμβασης στη διαδικασία παραγωγής που επιτρέπει σε έναν εξαγωγέα να μειώσει τεχνητά το κόστος εξαγωγής. Το dumping δεν βλάπτει μόνο τους παραγωγούς της ευρωπαϊκής κοινότητας αλλά και άλλους παραγωγούς σε τρίτες χώρες που ανταγωνίζονται για να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ θα ασχοληθούμε με την πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και την διαδικασία που ακολουθεί μέχρι την εφαρμογή των επιβαλλόμενων δασμών γνωστών και ως ‘’δασμοί anti-dumping’’ Έτσι όταν η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι οι εισαγωγές αυτές βλάπτουν τους παραγωγούς της κοινότητας, οι κανόνες anti-dumping επιτρέπουν την εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης για την επανόρθωση της ζημίας. Κατά κανόνα τα μέτρα αυτά συνίστανται στην επιβολή δασμού στην εισαγωγή που αποτελεί αντικείμενο dumping. Η πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιβολή δασμών anti-dumping αναλύεται ως προς την κίνηση και την διενέργεια ερευνών εμπορικής άμυνας, την μορφή, τον χρόνο εφαρμογής και την διάρκεια των μέτρων καθώς επίσης και την διαφάνεια των ερευνών για την επιβολή μέτρων anti-dumping.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.