Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η Ελλάδα: η περίπτωση της Λισσαβόνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η Ελλάδα: η περίπτωση της Λισσαβόνας

Κρητικού, Σταυρούλα Π.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και η παρουσίαση της Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα καθώς και η περίπτωση της Λισσαβόνας. Θα γίνει προσπάθεια μέσα από την ερευνά μου να παρουσιαστούν τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ τόσο στην χώρα μας αλλά και γενικότερα στις χώρες της ΕΕ. Η εργασία θα αναφερθεί στους τρόπους κ στην πολιτική που ακολουθεί η ΕΕ προκείμενου να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφαλαίο γίνεται μια μικρή ιστορική αναδρομή για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ποτέ δημιουργήθηκαν, τι ορίζουμε ως Μικρομεσαία Επιχείρηση, ποια είναι τα κριτήρια για τον ορισμό των ΜΜΕ, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, γίνεται επίσης ανάλυση των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων, παρουσιάζονται οι διάφορες μεταξύ των ΜΜΕ της χώρας με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφαλαίο γίνεται αναφορά στη θέση που κατέχουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκοί Ένωση και η Επιχειρηματικότητα της, παρουσιάζονται οι προκλήσεις, οι προτάσεις και οι προοπτικές για την βελτίωση και αύξηση τους. Στο Τρίτο κεφαλαίο παρουσιάζεται η πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλύονται οι στόχοι και οι μέθοδοι στρατηγικής της ευρωπαϊκής πολιτικής, ποιες οι πολιτικές και τα της επιτροπής για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Στο τέταρτο κεφαλαίο γίνεται ανάλυση της στρατηγικής της Λισσαβόνας, παρουσιάζονται τα μέτρα, τα προγράμματα, και η σπουδαιότητα της ευρωπαϊκής τράπεζας για την βελτίωση και ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Τέλος, μετά από συστηματική μελέτη και έρευνα, προκύπτουν τα συμπεράσματα για την κατάσταση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.