Ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας ΘΕSIS: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας: supply chain management

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας ΘΕSIS: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας: supply chain management

Παντελή, Αικατερίνη

Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου του επίπλου και της αγοράς. Θα μελετήσουμε τις μεγάλες δυσκολίες στον κλάδο αλλά και την αδυναμία των καταναλωτών. Με βάση αυτές τις δυσκολίες, ο ανταγωνισμός γίνεται ακόμα πιο έντονος με αποτέλεσμα οι εταιρίες να αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους προσέγγισης των καταναλωτών αλλά και προβολής και διαφήμισης της εταιρίας. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή της εταιρίας ΘΕSIS για να δούμε πώς και από πού ξεκίνησε και πού έφτασε. Τέλος, θα αναπτύξουμε το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης για να δούμε και πόσο μπορεί η επιχείρηση να επηρεάζεται από αυτό. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, που αναφέρεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση όλων των ενεργειών-δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες προμήθειας, την παραγωγή-μεταποίηση και όλες τις δραστηριότητες της διανομής, και στα Logistics που συνδέονται άρρηκτα με την εφοδιαστική αλυσίδα αφού είναι εκείνο το τμήμα της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης τους . Αφού πρώτα δούμε ποια είναι τα βήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, στη συνέχεια θα αναλύσουμε τον τρόπο για την σωστή διαχείριση της και άρα, τον τρόπο για την σωστή λειτουργία της. Τέλος, θα κάνουμε πρακτική εφαρμογή της σωστής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην εταιρία ΘΕSIS για να ανακαλύψουμε την λειτουργία της. Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στους στόχους της εταιρίας ΘΕSIS και γενικότερα στο γιατί μια εταιρία πρέπει να έχει στόχους, και ποιοι είναι οι τρόποι επίτευξης τους. Στην συνέχεια θα αναλύσουμε τις προοπτικές της εταιρίας, θα μιλήσουμε για αναδιοργάνωση και φυσικά θα αναφερθούμε στον Αναπτυξιακό Νόμο που αποτελεί, την σημαντικότερη ίσως, προοπτική της εταιρίας ΘΕSIS . Τέλος θα αναγνωρίσουμε τα προβλήματα της εταιρίας αλλά και τις πιθανές λύσεις, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση βρίσκονται σχεδόν όλες μέσα στον Αναπτυξιακό. Τέλος, μετά από την ανάλυση της εταιρίας αλλά και του κλάδου του επίπλου γενικότερα καταλήγουμε σε ορισμένα συμπεράσματα τα οποία μας βοηθάν ώστε να έχουμε μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εικόνα και για το τι αντιμετωπίζει τώρα η εταιρία , και το τι θα αντιμετωπίσει αλλά και για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.

Thesis
NonPeerReviewed

Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)