Οι βασικές παράμετροι της καταναλωτικής συμπεριφοράς του τελικού καταναλωτή και ο βαθμός επίπτωσης των πολιτισμικών στοιχείων στη διαμόρφωση της

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οι βασικές παράμετροι της καταναλωτικής συμπεριφοράς του τελικού καταναλωτή και ο βαθμός επίπτωσης των πολιτισμικών στοιχείων στη διαμόρφωση της

Τεστεμπάση, Θεοφανεία Ι.

O σκοπός της εργασίας είναι να δείξει την σημαντικότητα των παραγόντων καθώς και τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι πολιτισμικοί παράγοντες. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο εξηγείται η έννοια της συμπεριφοράς του καταναλωτή, με αναφορά στον τρόπο που διαμορφώνεται η καταναλωτική συμπεριφορά και στην διαδικασία αγοραστικών αποφάσεων. Επίσης αναφέρεται η σημασία της μελέτης της συμπεριφοράς του τελικού καταναλωτή και οι παράγοντες της. Ακόμα εξηγούνται οι τύποι της αγοραστικής συμπεριφοράς και οι τύποι των αγοραστών. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενέστερη αναφορά των παραγόντων της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Συγκεκριμένα αναλύονται οι πολιτισμικοί παράγοντες στο σύνολο τους, ανώ παράλληλα αναλύονται και οι επιπτώσεις τους. Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι αντιλήψεις και η αγοραστική συμπεριφορά των Ελληνίδων σχετικά με τα προϊόντα ομορφιάς σύμφωνα με την εκστρατεία Ruby του Body shop.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.