Χρηματοοικονομική ανάλυση και στρατηγικές αναδιοργάνωσης των ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών: η περίπτωση της περιφέρειας Πελοποννήσου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση και στρατηγικές αναδιοργάνωσης των ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών: η περίπτωση της περιφέρειας Πελοποννήσου

Αναγνώστου, Ευαγγελία
Μοντζολή, Ακριβή Σ.,

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την χρηματοοικονομική ανάλυση και τις στρατηγικές αναδιοργάνωσης των Ενώσεων των Αγροτικών Συνεταιρισμών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Σκοπός είναι να παρουσιαστούν οι ενώσεις με γνώμονα ,αρχικά, τα ιστορικά στοιχεία που συλλέχτηκαν από τις ενώσεις και έπειτα να παρουσιαστεί η πορεία αυτών των τεσσάρων ενώσεων που εξετάζονται (Αίγιο, Καλαμάτα, Κόρινθος, Πύργος), για την εξαετία 2001-2006, μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των αριθμοδεικτών για τα έτη αυτά, εξάγοντας συμπεράσματα για την ανταγωνιστικότητα των ενώσεων, μέσα από την ανάλυση της ρευστότητας, της δραστηριότητας, της αποδοτικότητας και της τέλος της διάρθρωσης των κεφαλαίων και της βιωσιμότητας. Αναλύονται ,επίσης, οι στρατηγικές ανασυγκρότησης που περιλαμβάνουν τις στρατηγικές προώθησης και τις στρατηγικές μεγέθυνσης. Η σκοπιμότητα της ανάλυσης έγκειται στην άμεση παρακίνηση των ενώσεων να κάνουν συστηματικότερη χρήση αυτών, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες στον κλάδο των αγροτικών προϊόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.