Σχεδιασμός φωτοβολταϊκού συστήματος 10KW με σύστημα παρακολούθησης του ήλιου σε δύο άξονες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σχεδιασμός φωτοβολταϊκού συστήματος 10KW με σύστημα παρακολούθησης του ήλιου σε δύο άξονες

Σιλιγκούνας, Πέτρος

Σε αυτήν την εργασία θα εξηγηθούν οι βασικές αρχές του φωτοβολταϊκού φαινόμενου και οι τρόποι βελτίωσης της απόδοσης μέσω συστήματος παρακολούθησης του ήλιου. Θα σχεδιαστεί από την αρχή ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 10 KW με παρακολούθηση του ήλιου σε δύο άξονες. Στο σύστημα που θα υλοποιήσουμε θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίας της Νάουσας Ημαθίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.