Η εικόνα για την επιστήμη και τους επιστήμονες από τα ελληνικά ΜΜΕ: η κάλυψη των επιστημονικών θεμάτων στον ελληνικό ημερήσιο τύπο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η εικόνα για την επιστήμη και τους επιστήμονες από τα ελληνικά ΜΜΕ: η κάλυψη των επιστημονικών θεμάτων στον ελληνικό ημερήσιο τύπο

Πασσά, Γεωργία
Μαρακάκη, Γεωργία

Στόχος της εργασίας, είναι η παρουσίαση της εικόνας της Επιστήμης και των Επιστημόνων και η εξέλιξη της κάλυψης της Επιστήμης στον ελληνικό ημερήσιο Τύπο. Επίσης τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται η Επιστήμη από τον Τύπο και διαμορφώνει τις στάσεις και την εικόνα που έχει το κοινό για αυτό το πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την αποπεράτωση της μελέτης βασίστηκε σε δύο φάσεις. Πρώτα με την συλλογή των επιστημονικών άρθρων από πέντε εφημερίδες. Οι τέσσερις εξ’ αυτών απολαμβάνουν πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναγνωσιμότητας, ενώ η πέμπτη, μονοπωλεί την κορυφή στην τοπική κοινωνία του Νομού Χανίων, όπου εκδίδεται και διανέμεται. Η Απογευματινή, η Ελευθεροτυπία, ο Ριζοσπάστης, Τα Νέα και τα Χανιώτικα Νέα συγκεντρωθήκαν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα δυο μηνών. Προχωρώντας στη δεύτερη φάση αναλύσαμε τα επιστημονικά άρθρα με βάση δεκαοχτώ κριτήρια, τα οποία επιλέξαμε ώστε να επιτρέπουν τον εντοπισμό αυτών των άρθρων και αφ’ ετέρου να μην αφήνουν πολλά περιθώρια απώλειας χρήσιμης πληροφορίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.