Τρόποι ανάπτυξης και διεθνούς δραστηριοποίησης: περίπτωση της Hellas On Line (HOL)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τρόποι ανάπτυξης και διεθνούς δραστηριοποίησης: περίπτωση της Hellas On Line (HOL)

Κάτσης, Λαέρτης

Στην εργασία που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για την εταιρία Hellas Online και πώς αυτή αναπτύσσεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η Hellas Online είναι αυτή την στιγμή ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος σε τηλεφωνικών υπηρεσιών σε δικό της ιδιόκτητο δίκτυο μετά τον ΟΤΕ και ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών internet στην Ελλάδα κατέχοντας παράλληλα ένα από τα μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς αυτής. Πιο κάτω θα δούμε το πώς αναπτύσσεται η εταιρία εντός της Ελλάδας αλλά και διεθνώς συνάπτοντας κυρίως εμπορικές συμφωνίες, πολύ σημαντικές, με τους μεγαλύτερους ομίλους και επιχειρήσεις τόσο εντός των συνόρων όσο και παγκοσμίως. Θα επεκταθούμε από την στιγμή που η εταιρία ιδρύθηκε και μέσα από την ανάλυση διαφόρων παραγόντων και κυρίως μέσω των οικονομικών της καταστάσεων και των κερδών θα δούμε το πως η ανάπτυξη της ωριμάζει μέρα με την ημέρα. Τέλος θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα που οδηγεί αυτή η εργασία μέσω της ανάλυσης της για την Hellas online και θα εξηγήσουμε το πώς αυτά τα συμπεράσματα θα μπορέσουν να βοηθήσουν περαιτέρω την εθνική αλλά και την διεθνή ανάπτυξη της εταιρίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητή τηλεφωνία
Τηλεπικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.