Η εμπορική και εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου της γούνας τα τελευταία 20 χρονιά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η εμπορική και εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου της γούνας τα τελευταία 20 χρονιά

Κωστακάκης, Γεώργιος

Ο κλάδος της γούνας αποτελεί για τη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα για τις περιοχές της Καστοριάς και της Σιάτιστας τομέα ανάπτυξης και ευημερίας. Τα τελευταία χρόνια αποτέλεσαν σημαντικά εμπορικά κέντρα παραγωγής γουναρικών, τα οποία επικρατούσαν στο διεθνές εμπόριο του κλάδου και αντιπροσώπευαν την ποιότητα της Ελληνικής γούνας. Ο κλάδος της γούνας αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της πορείας του μια σειρά κρίσεων και ύφεσης στην παραγωγή γουναρικών, λόγω των εξωτερικών διακυμάνσεων στις αγορές, στις οποίες απευθύνεται. Το αντικείμενο της παρούσης μελέτης, αφορά την εμπορική και εξαγωγική δραστηριότητα κλάδου γουνοποιίας στη Δυτική Μακεδονία, κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών. Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη της προσφοράς του κλάδου στη Δυτική Μακεδονία, ο εντοπισμός των προβλημάτων στο διεθνές εμπόριο γουναρικών και η παράθεση συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση τους. Η γούνα αποτελεί κυρίως εξαγώγιμο προϊόν, το οποίο απευθύνεται σε συγκεκριμένες αγορές του εξωτερικού. Κατά τη διάρκεια της πορείας του κλάδου, παρουσιάστηκαν σημαντικές ανακατατάξεις στις αγορές-στόχους των Ελληνικών βιοτεχνιών, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται αντίστοιχα, η ζήτηση και η παραγωγή των προϊόντων γούνας. Ο περιορισμός της ζήτησης ετοίμων ενδυμάτων γούνας από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και της Αμερικής, σε συνδυασμό με την αύξηση του ανταγωνισμού από χώρες της Άπω Ανατολής και της Ασίας, διαμόρφωσαν μια διαρκή ύφεση στον κλάδο της Ελληνικής γουνοποιίας, η οποία δημιούργησε επιπλέον σοβαρά προβλήματα ανεργίας στην τοπική κοινωνία. Η εμπορική και εξαγωγική δραστηριότητα , έχει μεγάλες προοπτικές ανάκαμψης τα αμέσως επόμενα χρόνια. Για να αντιμετωπιστεί η σημερινή ύφεση στον κλάδο, θα πρέπει οι υπάρχουσες επιχειρήσεις εμπορίας και εξεργασίας γούνας, να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες από το άνοιγμα των αγορών στις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης και της Άπω Ανατολής.

Thesis
NonPeerReviewed

Γούνα
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.