Το σύστημα HACCP και η εφαρμογή του στην παραγωγή μπύρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Το σύστημα HACCP και η εφαρμογή του στην παραγωγή μπύρας

Κορέστη, Μελπομένη

Βασική απαίτηση για κάθε βιομηχανία αποτελεί η παρασκευή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων. Το θέμα της εργασίας αυτή είναι η εφαρμογή του συστήματος HACCP στη βιομηχανία της μπύρας. Η ενασχόλησή μου με το αντικείμενο αυτό προέκυψε από το ενδιαφέρον μου γενικότερα με το θέμα της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και ειδικότερα γιατί η μπύρα ανήκει στην κατηγορία των βιομηχανικών προϊόντων που καταναλώνεται ευρύτατα στην κοινωνίας μας. Η εργασία περιλαμβάνει δυο σκέλη στο πρώτο σκέλος γίνεται μια αναφορά στην αναγκαιότητα των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των προϊόντων και ειδικότερα αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του συστήματος HACCP, η εξέλιξή του συστήματος και η σχέση του με άλλα συστήματα. Στο δεύτερο σκέλος παρουσιάζεται η εφαρμογή του συστήματος στην παραγωγή και διακίνηση της μπύρας. Αφού περιγράφονται τα στάδια παραγωγής της μπύρας αναφέρονται στη συνέχεια οι δυνητικοί κίνδυνοι τα κρίσιμα όρια , οι έλεγχοι και οι διορθωτικές ενέργειες για κάθε στάδιο από την παραγωγή έως την κατανάλωση της μπύρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μπύρα, Βιομηχανία της - Ελλάδα - Έρευνα
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.