Επικοινωνιακή προσέγγιση για την εισαγωγή μετοχών εταιρειών στη διεθνή χρηματιστηριακή αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Επικοινωνιακή προσέγγιση για την εισαγωγή μετοχών εταιρειών στη διεθνή χρηματιστηριακή αγορά

Λεσχοπούλου, Φανή

Η συγκεκριμένη εργασία επιχειρεί να εισάγει τον αναγνώστη στην επικοινωνιακή προσέγγιση της εισαγωγής των μετοχών μιας εταιρείας στην Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά. Παρουσιάζει την ιστορία της, αναλύει τα διεθνή χρηματιστήρια και παραθέτει τα χαρακτηριστικά των μετοχών, αλλά και τη διαδικασία έκδοσης νέων μετοχών. Στη συνέχεια αναλύει τις επικοινωνι ακές τεχνικές και συγκεκριμένα τις στρατηγικές επικοινωνίας για την επ ικοινωνιακή στήριξη της μετοχής καθώς και τις φάσεις εισόδου μιας μετοχής στο χρηματιστήριο. Η παρούσα εργασία εξετάζει τις μεθόδους εισαγωγής μιας μετοχής στα διεθνή χρηματιστήρια και προβαίνει σε σύγκριση χρηματιστηρίων, χρησιμοποιώντας ενδεικτικά το χρηματιστήριο της Αθήνας και του Λονδίνου. Βάση της δομής της εργασίας παρατίθεται το case study της εταιριάς του Κορρέ ως παράδειγμα επιτυχημένης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν α πό την όλη μελέτη των στοιχείων της επικοινωνιακής προσέγγισης.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.