Τραπεζικά χρηματοοικονομικά παράγωγα: περιγραφή, προοπτικές, προβλήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τραπεζικά χρηματοοικονομικά παράγωγα: περιγραφή, προοπτικές, προβλήματα

Νιάκα, Θεανώ

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν τα κυριότερα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι προοπτικές και τα προβλήματά τους. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται τα σημαντικότερα παράγωγα προϊόντα. Αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους και τα σημαντικότερα στοιχεία τους. Επιπλέον αναλύονται και οι βασικές διαφορές τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστούν οι ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα που τα προϊόντα αυτά προσφέρουν στους διάφορους επενδυτές οι οποίοι μπορεί να είναι επιχειρήσεις, οργανισμοί ή και ιδιώτες. Περιγράφονται τα πλεονεκτήματα που θα έχει ένας επενδυτής από τη χρήση των παραγώγων και πως αυτά προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης της διεθνούς οικονομίας. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα βασικότερα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση των παραγώγων και οι κίνδυνοι από την επένδυσή τους. Τα παράγωγα προϊόντα διανύουν μια μακρά ιστορική πορεία από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα και αποτελούν θεσμό των χρηματοπιστωτικών και χρηματιστηριακών αγορών. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι και η δημιουργία του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών στο οποίο διαπραγματεύονται τα παράγωγα προϊόντα. Όπως τελικά αποδεικνύεται, τα παράγωγα είναι βασικά στοιχεία της αγοράς και της οικονομίας

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.